بنلوکس: (BENELUX) قسمت مربوط به امور بلژیک، هلند و لوکزامبورگ در اداره مرکزی موساد.

پاخا: (PAHA) - Paylut Hablanit Oyenet - فعالیتهای خرابکارانه دشمن ]منظور تحرکات سازمان آزادیبخش فلسطین است. و به خبرچین هایی که در مورد این سازمان گزارش می دهند نیز اطلاق می شود.[

تسافریریم: (TSAFRIRIM) ]نسیم سحر[ سازماندهنده جوامع یهودی خارج از اسرائیل به صورت شبکه های دفاع از خود و خبرگیری.

تسومت: (TSOMET) نگاه کنید به ملوخا.

ملوخا: (MELUKHA) ]قبلا تسومت نامیده می شد و به معنی «پادشاه» است[ این بخش استخدام و اداره ماموران اطلاعاتی را به عهده دارد.

تول: (TEVEL) نگاه کنید به کایساروت.

کایساروت: (KAISARUT) ]قبلا تول نامیده می شد[ رابط در سفارتخانه های اسرائیل که توسط مقامات محلی کشور میزبان به عنوان مسئول امور اطلاعاتی شناخته می شود.

جامبو: (JUMBO)اطلاعاتی شخصی که یک عامل رابط از رابط خود در سازمان اطلاعاتی دیگر به صورت دوستانه و خارج از کانال رسمی ارتباط دریافت می کند.

جهنده: (JUMPERS) آن دسته از ماموران اطلاعاتی که برخلاف سایرین همیشه در اسرائیل بسر می برند و برای ماموریتهای کوتاه و سریع به کشورهای خاصی اعزام می شوند تا عوامل ساکن در این مناطق را کنترل و اداره کنند.

دارداسیم: (DARDASIM) زیر بخشی در بخش کایساروت که در چین، آفریقا، و خاوردور فعالیت می کند و در جهت ایجاد روابط تجاری آنها با اسرائیل می کوشد.

داوشانیم: (DAVSHANIM) معمولا به آن دسته از سربازان تحت امر سازمان ملل اطلاق می شود که با گرفتن دستمزد پیامها و بسته هایی را در مرزهای بین اسرائیل و همسایگان عربش جابه جا می کند.

رزمندگان: (COMBATANTS) ]«جاسوسان» واقعی اسرائیل[ اسرائیلی هایی که برای کار مخفی به کشورهای عرب فرستاده می شوند.

سایان: (SAYAN) ]حامی[ آن گروه از یهودیان غیر اسرائیلی که در کشورهای دیگر به صورت آگاهانه و داوطلبانه انواع کمکها را به ماموران اطلاعاتی موساد می کنند.