سلام امروز مطالب آماده نشد مجبور شدم چند تا لینک معرفی کنم

اظهارات دکتر احمدی نژاد در مورد اسرائیل

مدرس مجلس هفتم

اسمش ریحانه است

خوب ببخشید که تعداد لینک ها زیاد بود.