بخش اعظم گزارش وزارت امور خارجه آمریکا درباره یهودی ستیزی در اروپا است  
گزارش تازه ای که توسط وزرات امور خارجه آمریکا تهیه شده از رواج دوباره یهودی ستیزی در سال های اخیر به ویژه در غرب اروپا حکایت دارد.

این گزارش روند تازه ای از حملات به یهودیان را شرح می دهد که از ناحیه "جوانان محروم و ناراضی مسلمان" صورت می گیرد.

گزارش وزارت امور خارجه آمریکا، موج تازه یهودی ستیزی را با افزایش شمار مسلمانان در اروپا، تنفر تاریخی نسبت به اسرائیل و یهودیان و همچنین وقایع کنونی اراضی فلسطینی و عراق مرتبط می داند.

در این گزارش آمده است موج فزاینده و جدیت این حملات جدا از تعصبات ضد یهودی است که گروه های راست گرا از قدیم دچار آن بوده اند.

بخش اعظم این گزارش به دلیل موجود بودن اطلاعات لازم، درباره یهودی ستیزی در اروپا است و حوادثی را که از اواسط سال 2003 تا دسامبر سال گذشته در این ارتباط رخ داده، در بر می گیرد.

در پی اقدام جورج بوش، رییس جمهوری آمریکا در تاسیس دفتر ویژه ای در ارتباط با یهودی ستیزی، این اولین گزارش وزارت امور خارجه آمریکا درباره این مسئله است.

سازمان همکاری و امنیت اروپا در اواخر آوریل سال گذشته میلادی، کنفرانسی برای مقابله با یهودی ستیزی در برلین آلمان تشکیل داد.

در این کنفرانس حدود ۶۰۰ نفر از ۵۵ کشور عضو سازمان همکاری و امنیت اروپا شرکت داشتند. کالین پاول وزیر خارجه آمریکا و رهبران سازمان های یهودی در آمریکا و اروپا در این کنفرانس حضور یافتند. موشه کاتساو، رئیس جمهوری اسرائیل نیز به عنوان ناظر در جلسات کنفرانس حاضر شد.