سلام

ماه مبارک رمضان هم اومد. امیدوارم همه ما بتونیم از این ماه بهترین استفاده رو بکنیم

اما یه خبر!

چهارشنبه 13 مهر 1384

::. یهودیان اصفهان و تحرکات ویژه .:: تاریخ : 2005-09-27

دریچه - یکی از فعالین سیاسی در اصفهان با ارسال خبری به دریچه اعلام کرده است: اخیراً با هدایت یكى از فعالان افراطى یهودى در اصفهان به نام‏شاهرخ، فعالیت تبلیغى یهودیان استان اصفهان روند صعودى یافته‏است. نامبرده براى جوانان دختر و پسر یهودى برنامه‏هاى زبان عبرى،تورات و تلمود در تابستان 84 برگزار كرده است. وى اخیراً براى‏مهاجرت به فلسطین اشغالى با هدف تحصیل در حوزه علمیه یهود»یشیوا« درخواست گذرنامه داشته است، زیرا در آنجا حقوق خوبى به‏عالمان یهودى پرداخت مى‏شود.

هم‏چنین سازمان بانوان یهودى اصفهان كه سال‏ها تعطیل بوده است،مجدداً راه‏اندازى شده و علاوه بر تعلیم و ترویج احكام یهود، تحت‏عنوان تور سیاحتى خانواده‏هاى یهودى را گردهم آورده و با یكدیگرمرتبط مى‏كنند. برخى خانواده‏هاى یهودى معتقدند، تعلیمات »شاهرخ«موجب شكاف نسلى بین یهودیان اصفهان شده است.