زنده باد ایران      زنده باد احمدی نژاد

این رو هم بخونید:

رفسنجانی پیش‌دستی كرد!