همه ما میدونیم که صهیونیسم چطور جهان رو توی چنگش گرفته و برای بقای خودش دست به هر کاری میزنه.

اگه لازم بینه تمام رسانه های دنیای رو مال خودش میکنه تا مردم هر چی که اون می خواد بشنون

اگه لازم بینه بر تمام تجارتها سلطه پیدا میکنه تا کسی نتونه به پیشرفت برسه

اگه لازم بینه هر کشوری رو اشغال می کنه و بین هر کشوری اختلاف می ندازه

اما بدونید که صهیونیسم داره نفسای آخرش رو میکشه

مثل یه موجود می مونه که توی یه منجلاب گیر کرده و این دست و پایی که میزنه آخرین تلاش برای باقی موندنه

این تمام توانشه که داره به کار میبنده

شاید فقط با مرگ یک قدم فاصه داشته باشه. و اون یک قدم هم باید به دست ما تحقق پیدا کنه

اگه شما منتظر ظهور آقا امام مهدی (عج) هستی

اگه شما از فقر و رنجی که توی این جهان حکم فرما هستش به ستوه اومدی

اگه شما از این همه فساد توی جهان گریزانی، بدون که تمام بدبختی های این جهان سرچشمه گرفته از ذهن بیمار صهیونیسمه

و تو می تونی در روز جمعه (روز جهانی قدس) یک گام این تفکر باطل رو به سوی مرگ پیش ببری

دیدار ما روز جهانی قدس. سراسر کشور عزیز اسلامی.