:: فعالیت شركت‌های مظنون به صهیونیستی بودن تعلیق شد  ::

:: نخست وزیر اردن: در روابط با اسرائیل تجدید نظر می كنیم

:: درگیری‌های شدید زمینی، تداوم حملات هوایی و انهدام 9 تانك مركاوا

:: بیانیه اخیر طیف غیرقانونی علامه دفتر تحكیم شرم‌آور بود

:: تظاهرات ضد صهیونیستی در فرانسه و انگلیس

:: نخست وزیر پاكستان خواستار توقف حمله به غزه شد

::