منبع: مبارزین

بروزانقلاب اطلاعات وگسترش فناوری وابسته به آن زندگی بشریت را به شدت تحت تاثیر خود قرار داده است .این تكنولوژی در عین حال كه دارای قایلیتها ،توانمندی ها و فرصتهای زیادی است تهدیدات و چالشهایی را برای بشریت به طور عام وجهان اسلام به طور خاص سبب شده است.
 انقلاب ارتباطات باعث تغییربسیاری از مفاهیم و فرایندها و تعریف مفاهیم جدیدی شده است.یكی از این مفاهیم جنگ وجهاد است.

گسترش انقلاب اطلاعات درجهان ،عملیات تهاجمی ، نظامی و تاكتیك های جنگی را متحول كرده است.به صورتی كه برای نابودی یا مغلوب یا تضعیف نمودن دشمن دیگر نیاز به جنگ های بزرگ وخونین وفرسایشی نیست .بلكه های جنگهای اطلاعاتی به تنهایی یا به همراهی عملیات های نظامی كوچك نیز قابلیت وارد نمودن صدمات ولطمات زیاد به دشمن را دارا می باشند.
جنگ اطلاعاتی عبارت است از استفاده از شبكه های الكترونیكی برای تخریب و یا از كار انداختن اطلاعات دیجیتالی و غیر عملیاتی كردن زیر ساخت های اطلاعاتی كه می تواند علیه یك جامعه یا نیروی نظامی باشد.
جنگ اطلاعاتی با توجه به نوع هدف و نحوه عملكرد به دو گونه قابل تصور است.
۱-جنگ سایبر نتیك(CYBERWAR)
۲-جنگ شبكه ای (NETWAR)

۱-جنگ سایبر نتیك(CYBERWAR): جنگ سایبرنتیك نیز با هدف از هم گسیختن سیستم‌های اطلاعاتی و مخابراتی، سیستم‌های كنترل و فرماندهی، ارتباطات، خبرگیری و جاسوسی نیروی نظامی دشمن و غیرعملیاتی كردن آنها در صحنه نبرد و یا در حالت عادی صورت می‌گیرد

با توجه به مطالبی كه ذكر شد و با توجه به استفاده ابزاری دشمن از فضای مجازی برای هجوم و یورش عظیم به جهان اسلام و بالاخص شیعه به نظر می رسد می بایست به مفهوم جهاد (JIHAD) در اسلام از دیدگاه جدید نگاهی نو انداخت و به راهكارهای عملیاتی جهاد ، واژه ای به نام جهاد مجازی (Virtual Jihad) اضافه نمود .و با بالا بردن سطح علم و آگاهی نسبت به دفاع و جنگ در فضای سایبر ،سربازان شهادت طلبی را در این راستا آموزش داد.
به نظر می رسد جهاد مجازی (Virtual Jihad) در محورهای زیر می بایست مورد توجه و بررسی قرار گیرد.
 
۱-جهاد سایبرنتیك  (CYBER JIHAD)
     الف-تدافعی (CYBER DEFENCE JIHAD)
     ب-تهاجمی (CYBER ATTACK JIHAD)
۲-جهاد شبكه ای  (NET JIHAD)
     الف-تدافعی (NET DEFENCE JIHAD)
     ب-تهاجمی (NET ATTACK JIHAD)

۱-جهاد سایبرنتیك  (CYBER JIHAD)
در جنگ سایبرنتیك دشمن سعی دارد با كلیه امكانات باعث از هم گسیختن سیستمهای اطلاعاتی و مخابراتی، سیستم‌های كنترل و فرماندهی، ارتباطات، خبرگیری و جاسوسی نیروی نظامی دشمن و غیرعملیاتی كردن آنها در صحنه نبرد و یا در حالت عادی شود.

الف-تدافعی
هر چند كه در این زمینه در مقابله با دشمن عقب هستیم ولی باید این خلا را هر چه زودتر پر كنیم.اتحاد اندیشمندان و دولتمردان جهان اسلام در این راستا امری ضروری به نظر می رسد.
آموزش و فراهم سازی امكانات و اطلاعات و زیر ساختهای اصلی این فضا و تولید داخلی آن در جهان اسلام مهترین راهكار در این زمینه است.
 
ب-تهاجمی
با توجه به توانایی فنی بالا غرب برای جنگ در فضای سایبر آمریكا خود عامل بیشترین حملات در این فضا بوده است.
 اقدامات سیا برا ی تحقق بخشیدن به این جنگ علیه اسلو بودان میلوشویچ رئیس جمهور صربستان(جهت حمله الكترونیكی به بانكهایی كه او حساب دارد برای بلوكه ،انتقال و یا مخدوش كردن دارایی های آن) جز اولین پیشنهادات بریا شروع چنین جنگی بود
و یا اسرائیلی ها با هك كردن سایت های اسلامی و حمله به سایت های رسمی دولت های عرب تلاش می كنند به كشورهای اسلامی عربی لطمات مادی وارد آورند

درمقابل جوامع‌ پیشرفته‌ غربی كه‌ به‌ شبكه‌های‌ الكترونیكی‌ بسیارمتكی ووابسته هستند ‌،آسیب‌پذیریشان  در برابر حملات‌ تروریستی‌، سرقت‌ و خرابكاری‌ در سط‌ح‌ ملی‌ مط‌رح‌ است‌.
به همین دلیل باید با  ملاك قرار دادن تئوری ((تهاجم بهترین دفاع است)) خود را برای مبارزه در این فضا آماده كنیم.
این خطر به‌گونه‌ای‌ كه‌ است ((حتی‌ یك‌ مقام‌ امنیتی‌ آمریكا گفته‌است‌ كه‌ با یك‌ میلیارد دلار و بیست‌ نفر متخصص‌ خبره‌ رایانه‌ می‌تواند كل‌ امریكا را فلج‌ كند. یك‌ تروریست‌! نیز می‌تواند به‌ این‌ توانایی‌ دست‌ یابد.)) از این‌ رو، تاثیر حمله‌ به‌ شبكه‌های‌ رایانه‌ای‌ از تاثیر حملات‌ شیمیایی‌ و میكروبی‌ بیشتر است‌.
بر طبق گزارش رسمی ،استراتژی وزارت امنیت اخلی آمریكا برای مقابله با فعالیتهای سازمان یافته تبهكاری !از طریق وب دارای نقاط ضعف فراوانی است.
در این گزارش تاكید شده كه مقامات این وزارتخانه برای مقابله با چالشهای درازمدت حاصل از تهدیدهای سایبر باید مدت زمان بیشتری را صرف كنند.
گفتنی است كه در این گزارش، تروریسم سایبر یكی از 5 تهدید امنیتی عمده برای ایالات متحده دانسته شده است.
آقای خاخام Abraham Cooper جانشین مركز Simon Wiesenthal در لوس آنجلس (Los Angeles) با آگاهی از این مطالب  می گوید:
((terrorists are deeply involved in the Internet))
تروریستها شدیدا در اینترنت در گیر شده اند.
او برای مثال از هك شدن سایت آیپاك (AIPAC)  لابی اسراییلی مستقر در آمریكا
 America-Israel Public Affairs Committee)) یاد كرده و احساس نگرانی می كند.(منبع سایت jpost)
لازم به ذكر است این جنگ مدتهاست كه بین غرب و اسراییل علیه اسلام آغاز شده است.
بعنوان مثال در سال 2000 میلادی سایت حزب الله لبنان(Hezbollah) كه یك سایت ضد صهیونیستی(anti-Zionist) است توسط یك گروه هكر اسراییلی هك شد و پرچم اسراییل و سرود ملی اسراییل  روی آن قرار گرفته شده بود.
در مقابل حزب الله لبنان در یك ضد حمله به وب سایت اصلی دولت اسراییل (http://www.israel.org) و وب سایت وزات خارجه اسراییل (Www.israel-mfa.gov.il)  حمله كرده و آن را هك نمودند .(منبع سایت corr)


سایت بی بی سی گزارش داد
 كه سایت آیپاك توسط دكتر Nuker موسس انجمن هكر پاكستان مورد حمله قرار گرفت و اطلاعاتی از اعضای این سایت به سرقت رفت.
این گروه در پیغامی علت این كارشان را ظلم وجنایتهای اسراییل علیه فلسطینیان و حمایت مستمر آمریكا ازاین جنایات عنوان كردند.

۲-جهاد شبكه ای  (NET JIHAD)
در جنگ شبكه ای دشمن سعی دارد با تسلط بر فضای سایبر و استفاده از امكانات آن از جمله تاسیس و حمایت از سایتها و وبلاگهایی كه با انتشار مطالب ،در راستای تخریب و تضعیف و تغییر ارزشها و باورهای جامعه اسلامی تلاش كند .و تفكر و فرهنگ غربی را در تمام ابعاد آن گسترش دهد.در مقابل این روش دو راهكار ارائه می شود.

الف-تدافعی
در این روش می بایست با تسلط بر فضای سایبر ،ایجاد و افزایش ضریب نفوذ سایتها اسلامی با زبانها اقوام های مختلف مسلمانان از یك سو به تحكیم تفكر اسلامی در میان مسلمانان پرداخت.و از سوی دیگر به پاسخ گویی شبهات و ایرادات مطرح شده به فرهنگ اسلامی پرداخت .

ب-تهاجمی
در این روش می بایست با تسلط بر فضای سایبر و ایجاد وگسترش سایتها ،به فرهنگ غرب تاخت و آن را با چالشهای مختلف مواجه كرد و با استفاده ازكلیه نیروها به خصوص اندیشمندان منتقد غربی به تبیین مبانی آنان پرداخت و افكار عمومی ملتها را به مخالفت و معاندت با سیاستهای دولتهایشان هدایت كرد.
و از سوی دیگر با مورد حمله قرار دادن منابع اطلاعاتی و سایتهای آنان در صدد ایجاد توازن قوا در این جنگ نابرابر شویم.
ما مسلمان در هر زمان و مكان می بایست آیه 60، سوره مباركه انفال را سر لوحه خود قرار داده و خود را برای دفاع از جهان اسلام در برابر جهان كفر قرار دهیم.

-((و اعدو ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون  به عدو الله و عدوكم و اخرین من دونهم لا تعلمونهم الله یعلمهم))

مهدی حق وردی طاقانكی