در گفتگوی اختصاصی با فارس بیان شد

ناگفته‌های سرتیم حفاظت احمدی‌نژاد از سال 84 تا 86

3 سال با احمدی‌نژاد