یک وبلاگ ضد صهیون

جهاد مجازی (Virtual Jihad)

منبع: مبارزین

بروزانقلاب اطلاعات وگسترش فناوری وابسته به آن زندگی بشریت را به شدت تحت تاثیر خود قرار داده است .این تكنولوژی در عین حال كه دارای قایلیتها ،توانمندی ها و فرصتهای زیادی است تهدیدات و چالشهایی را برای بشریت به طور عام وجهان اسلام به طور خاص سبب شده است.
 انقلاب ارتباطات باعث تغییربسیاری از مفاهیم و فرایندها و تعریف مفاهیم جدیدی شده است.یكی از این مفاهیم جنگ وجهاد است.

گسترش انقلاب اطلاعات درجهان ،عملیات تهاجمی ، نظامی و تاكتیك های جنگی را متحول كرده است.به صورتی كه برای نابودی یا مغلوب یا تضعیف نمودن دشمن دیگر نیاز به جنگ های بزرگ وخونین وفرسایشی نیست .بلكه های جنگهای اطلاعاتی به تنهایی یا به همراهی عملیات های نظامی كوچك نیز قابلیت وارد نمودن صدمات ولطمات زیاد به دشمن را دارا می باشند.
جنگ اطلاعاتی عبارت است از استفاده از شبكه های الكترونیكی برای تخریب و یا از كار انداختن اطلاعات دیجیتالی و غیر عملیاتی كردن زیر ساخت های اطلاعاتی كه می تواند علیه یك جامعه یا نیروی نظامی باشد.
جنگ اطلاعاتی با توجه به نوع هدف و نحوه عملكرد به دو گونه قابل تصور است.
۱-جنگ سایبر نتیك(CYBERWAR)
۲-جنگ شبكه ای (NETWAR)

۱-جنگ سایبر نتیك(CYBERWAR): جنگ سایبرنتیك نیز با هدف از هم گسیختن سیستم‌های اطلاعاتی و مخابراتی، سیستم‌های كنترل و فرماندهی، ارتباطات، خبرگیری و جاسوسی نیروی نظامی دشمن و غیرعملیاتی كردن آنها در صحنه نبرد و یا در حالت عادی صورت می‌گیرد

با توجه به مطالبی كه ذكر شد و با توجه به استفاده ابزاری دشمن از فضای مجازی برای هجوم و یورش عظیم به جهان اسلام و بالاخص شیعه به نظر می رسد می بایست به مفهوم جهاد (JIHAD) در اسلام از دیدگاه جدید نگاهی نو انداخت و به راهكارهای عملیاتی جهاد ، واژه ای به نام جهاد مجازی (Virtual Jihad) اضافه نمود .و با بالا بردن سطح علم و آگاهی نسبت به دفاع و جنگ در فضای سایبر ،سربازان شهادت طلبی را در این راستا آموزش داد.
به نظر می رسد جهاد مجازی (Virtual Jihad) در محورهای زیر می بایست مورد توجه و بررسی قرار گیرد.
 
۱-جهاد سایبرنتیك  (CYBER JIHAD)
     الف-تدافعی (CYBER DEFENCE JIHAD)
     ب-تهاجمی (CYBER ATTACK JIHAD)
۲-جهاد شبكه ای  (NET JIHAD)
     الف-تدافعی (NET DEFENCE JIHAD)
     ب-تهاجمی (NET ATTACK JIHAD)

۱-جهاد سایبرنتیك  (CYBER JIHAD)
در جنگ سایبرنتیك دشمن سعی دارد با كلیه امكانات باعث از هم گسیختن سیستمهای اطلاعاتی و مخابراتی، سیستم‌های كنترل و فرماندهی، ارتباطات، خبرگیری و جاسوسی نیروی نظامی دشمن و غیرعملیاتی كردن آنها در صحنه نبرد و یا در حالت عادی شود.

الف-تدافعی
هر چند كه در این زمینه در مقابله با دشمن عقب هستیم ولی باید این خلا را هر چه زودتر پر كنیم.اتحاد اندیشمندان و دولتمردان جهان اسلام در این راستا امری ضروری به نظر می رسد.
آموزش و فراهم سازی امكانات و اطلاعات و زیر ساختهای اصلی این فضا و تولید داخلی آن در جهان اسلام مهترین راهكار در این زمینه است.
 
ب-تهاجمی
با توجه به توانایی فنی بالا غرب برای جنگ در فضای سایبر آمریكا خود عامل بیشترین حملات در این فضا بوده است.
 اقدامات سیا برا ی تحقق بخشیدن به این جنگ علیه اسلو بودان میلوشویچ رئیس جمهور صربستان(جهت حمله الكترونیكی به بانكهایی كه او حساب دارد برای بلوكه ،انتقال و یا مخدوش كردن دارایی های آن) جز اولین پیشنهادات بریا شروع چنین جنگی بود
و یا اسرائیلی ها با هك كردن سایت های اسلامی و حمله به سایت های رسمی دولت های عرب تلاش می كنند به كشورهای اسلامی عربی لطمات مادی وارد آورند

درمقابل جوامع‌ پیشرفته‌ غربی كه‌ به‌ شبكه‌های‌ الكترونیكی‌ بسیارمتكی ووابسته هستند ‌،آسیب‌پذیریشان  در برابر حملات‌ تروریستی‌، سرقت‌ و خرابكاری‌ در سط‌ح‌ ملی‌ مط‌رح‌ است‌.
به همین دلیل باید با  ملاك قرار دادن تئوری ((تهاجم بهترین دفاع است)) خود را برای مبارزه در این فضا آماده كنیم.
این خطر به‌گونه‌ای‌ كه‌ است ((حتی‌ یك‌ مقام‌ امنیتی‌ آمریكا گفته‌است‌ كه‌ با یك‌ میلیارد دلار و بیست‌ نفر متخصص‌ خبره‌ رایانه‌ می‌تواند كل‌ امریكا را فلج‌ كند. یك‌ تروریست‌! نیز می‌تواند به‌ این‌ توانایی‌ دست‌ یابد.)) از این‌ رو، تاثیر حمله‌ به‌ شبكه‌های‌ رایانه‌ای‌ از تاثیر حملات‌ شیمیایی‌ و میكروبی‌ بیشتر است‌.
بر طبق گزارش رسمی ،استراتژی وزارت امنیت اخلی آمریكا برای مقابله با فعالیتهای سازمان یافته تبهكاری !از طریق وب دارای نقاط ضعف فراوانی است.
در این گزارش تاكید شده كه مقامات این وزارتخانه برای مقابله با چالشهای درازمدت حاصل از تهدیدهای سایبر باید مدت زمان بیشتری را صرف كنند.
گفتنی است كه در این گزارش، تروریسم سایبر یكی از 5 تهدید امنیتی عمده برای ایالات متحده دانسته شده است.
آقای خاخام Abraham Cooper جانشین مركز Simon Wiesenthal در لوس آنجلس (Los Angeles) با آگاهی از این مطالب  می گوید:
((terrorists are deeply involved in the Internet))
تروریستها شدیدا در اینترنت در گیر شده اند.
او برای مثال از هك شدن سایت آیپاك (AIPAC)  لابی اسراییلی مستقر در آمریكا
 America-Israel Public Affairs Committee)) یاد كرده و احساس نگرانی می كند.(منبع سایت jpost)
لازم به ذكر است این جنگ مدتهاست كه بین غرب و اسراییل علیه اسلام آغاز شده است.
بعنوان مثال در سال 2000 میلادی سایت حزب الله لبنان(Hezbollah) كه یك سایت ضد صهیونیستی(anti-Zionist) است توسط یك گروه هكر اسراییلی هك شد و پرچم اسراییل و سرود ملی اسراییل  روی آن قرار گرفته شده بود.
در مقابل حزب الله لبنان در یك ضد حمله به وب سایت اصلی دولت اسراییل (http://www.israel.org) و وب سایت وزات خارجه اسراییل (Www.israel-mfa.gov.il)  حمله كرده و آن را هك نمودند .(منبع سایت corr)


سایت بی بی سی گزارش داد
 كه سایت آیپاك توسط دكتر Nuker موسس انجمن هكر پاكستان مورد حمله قرار گرفت و اطلاعاتی از اعضای این سایت به سرقت رفت.
این گروه در پیغامی علت این كارشان را ظلم وجنایتهای اسراییل علیه فلسطینیان و حمایت مستمر آمریكا ازاین جنایات عنوان كردند.

۲-جهاد شبكه ای  (NET JIHAD)
در جنگ شبكه ای دشمن سعی دارد با تسلط بر فضای سایبر و استفاده از امكانات آن از جمله تاسیس و حمایت از سایتها و وبلاگهایی كه با انتشار مطالب ،در راستای تخریب و تضعیف و تغییر ارزشها و باورهای جامعه اسلامی تلاش كند .و تفكر و فرهنگ غربی را در تمام ابعاد آن گسترش دهد.در مقابل این روش دو راهكار ارائه می شود.

الف-تدافعی
در این روش می بایست با تسلط بر فضای سایبر ،ایجاد و افزایش ضریب نفوذ سایتها اسلامی با زبانها اقوام های مختلف مسلمانان از یك سو به تحكیم تفكر اسلامی در میان مسلمانان پرداخت.و از سوی دیگر به پاسخ گویی شبهات و ایرادات مطرح شده به فرهنگ اسلامی پرداخت .

ب-تهاجمی
در این روش می بایست با تسلط بر فضای سایبر و ایجاد وگسترش سایتها ،به فرهنگ غرب تاخت و آن را با چالشهای مختلف مواجه كرد و با استفاده ازكلیه نیروها به خصوص اندیشمندان منتقد غربی به تبیین مبانی آنان پرداخت و افكار عمومی ملتها را به مخالفت و معاندت با سیاستهای دولتهایشان هدایت كرد.
و از سوی دیگر با مورد حمله قرار دادن منابع اطلاعاتی و سایتهای آنان در صدد ایجاد توازن قوا در این جنگ نابرابر شویم.
ما مسلمان در هر زمان و مكان می بایست آیه 60، سوره مباركه انفال را سر لوحه خود قرار داده و خود را برای دفاع از جهان اسلام در برابر جهان كفر قرار دهیم.

-((و اعدو ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون  به عدو الله و عدوكم و اخرین من دونهم لا تعلمونهم الله یعلمهم))

مهدی حق وردی طاقانكی • نظرات() 
 • نوع مطلب :جنگ جهانی چهارم ،
 • کبرا: از تفنگداران دریایی آمریکا تا هوانیروز ایران

  کبرا نخستین هلیکوپتر عملیاتی در جهان غرب بود که به طور اختصاصی برای ماموریتهای تهاجمی ساخته شد. از اوایل دهه ی 1960 میلادی و در جریان جنگ ویتنام استفاده گسترده از هلیکوپترهای مسلح رواج یافت. محدودیتهای هلیکوپترهای همه منظوره که با اصلاحاتی تبدیل به ماشین های جنگی شده بودند، منجر به تلاش برای تکمیل هلیکوپترهایی با ماموریتهای ویژه شد.

  هلیکوپتر کبرا با قدرت آتش و مانورپذیری بی سابقه ای که از خود نشان داد، از هنگام جنگ ویتنام در تمامی عملیات نظامی آمریکا حضور داشته است. کبرا هنوز هم در واحد تفنگداران دریایی آمریکا و نیز در نیروهای مسلح هشت کشور دیگر – از جمله ایران – به پرواز ادامه می دهد.

   

  ای اچ – 1 یا "هیوی کبرا"، نواده هلیکوپتر ترابری/همه منظوره یو اچ – ا "هیوی" به شمار می رود و برای اولین بار در میانه دهه 1960 برای خدمت در نیروی زمینی آمریکا تکمیل شد، زمانی که نیاز مبرمی به یک هلیکوپتر مسلح سبک و سریع حس می شد که اختصاصاً برای حمل جنگ افزار طراحی شده باشد و بتواند با دقت زیاد به هدفها ضربه بزند.

  در نمونه اولیه کبرا، موتور؛ انتقال قدرت و دیگر اجزای اصلی "هیوی" حفظ شده بود، اما بدنه پهن "هیوی" جای خود را به بدنه ای باریک با صندلیهایی پشت سر هم داد. شرکت بل، این هلیکوپتر جدید را با سرمایه گذاری خودش تکمیل کرد.

  در همان هنگام شرکت "لاکهید هلیکوپتر"  به سفارش ارتش آمریکا، هلیکوپتر "ای اچ – 56 ای" یا "شاین" را برای پاسخگویی به نیاز به یک "سیستم پیشرفته  پشتیبانی آتش هوایی" ساخت و نخستین نمونه آزمایشی آن را در سال 1967 بیرون داد. اما ارتش آمریکا خواهان هلیکوپتری بود که سیستم کنترل آتش و ناوبری آن به پیچیدگی "شاین" نباشد. نیاز شدید به استفاده از هلیکوپترهای زرهپوش مسلح در جنگ ویتنام، و موفقیت هلیکوپتر ساخت شرکت "بل"، باعث شد ارتش آمریکا پیش نمونه ها و نیز انواع تولیدی این هلیکوپتر را سفارش دهد و تولید "شاین" را بایگانی کند.

  آنچه در این هلیکوپتر جدید از هیوی کبرا به ارث رسیده بود، بدنه  باریک با کابین های پشت سر هم (تیرانداز در جلوی خلبان)، موتور "لایکامینگ تی – 53"، بالکهای جانبی با مقرهای حمل سلاح، و برجک تیربار زیر پوز بود. "ای اچ – 1 جی" یا همان کبرای جدید، از ملخ های پهن تر و بدنه ی باریکتری سود می جست که سرعتی دو برابر یو اچ – 1 به آن می بخشید.

   

  کارآیی کبرا سبب شد که تفنگداران دریایی آمریکا نیز خیلی زود به استفاده از آن در جنگ ویتنام بپردازند و نمونه خاصی از آن را در سال 1968 سفارش بدهند. واحد تفنگداران دریایی خواستار نمونه ی دوموتوره ی کبرا بود، و از همین رو بود که هلیکوپتر ای اچ – 1 ج یا "کبرای دریایی" تکمیل شد. این نمونه دارای دو موتور توربوشفت "پرت اند ویتنی تی 400" بود که پیشرانه آن را افزایش می داد. کبرای دریایی همچنین از یک تیربار پوز جدید بهره می برد، یعنی تیربار سه لوله 20 میلیمتری "اکس ام – 197".

  ای اچ – 1 جی برای انجام این ماموریتها طراحی شد:
  - اسکورت مسلح هلیکوپترهای حامل نفرات و بار
  - سرکوب آتش دشمن در منطقه نبرد
  - شناسایی مسلحانه
  - نشانه گذاری هدف برای هواپیماهای تهاجمی
  - حمله دقیق به هدفهای زرهی
  - دفاع از خود و هلیکوپترهای دیگر در برابر آتش هوابه هوای دشمن

  نخستین هلیکوپترهای ای اچ – 1 ج از مجموع 67 فروند،در سال 1971 به تفنگداران دریایی آمریکا تحویل داده شدند و تا پایان جنگ ویتنام در عملیات رزمی شرکت جستند.

  موفقیت عملیاتی کبرا، کشورهای مختلفی را بر آن داشت تا این هلیکوپتر را به کار گیرند. در نتیجه، نیروهای مسلح رژیم صهیونیستی، ترکیه، یونان، بحرین، ژاپن، اردن، پاکستان، کره جنوبی، تایوان و تایلند نیز سفارش خرید کبرا دادند.

  هواپیمایی نیروی زمینی ایران (هوانیروز) در طول دهه ی 1970 میلادی برنامه گسترش عظیمی را در دستور کار خود نهاد که در نهایت آن را به بزرگترین نیروی هلیکوپتری منطقه و چهارمین نیروی بهره برداری کننده از هلیکوپترهای نظامی در جهان بدل ساخت.

  هوانیروز نخست  300 فروند هلیکوپتر ترابری / همه منظوره "بل 214 ای" را که به "اصفهان" شهرت یافت سفارش داد. در پی آن، بیش از 200 فروند هلیکوپتر تهاجمی کبرا از نوع ای اچ – 1 ج در دستور کار قرار گرفت. هوانیروز در تجهیز ناوگان خود دست به خریدهای گسترده دیگری نیز زد، از جمله 185 فروند هلیکوپتر "آگوستا – بل 206" ساخت ایتالیا، حدود 100 فروند هلیکوپتر "آگوستا – بل 205"، و 66 فروند هلیکوپتر ترابری سنگین دو ملخی "سی اچ – 47 سی" یا "چینوک".

   

  در دهه ی 1970 میلادی، حکومت پیشین ایران در پشتیبانی از نیروهای مسلح عمان در مبارزه با شورشیان ظفار فعالیتی گسترده داشت. شماری از هلیکوپترهای کبرا و اصفهان هوانیروز در جریان عملیات در ظفار سرنگون شدند، اما بخش اعظم ناوگان هلیکوپتر هوانیروز دست نخورده ماند تا پس از انقلاب 1357 و در جریان جنگ هشت ساله ایران و عراق، عملیات رزمی تمام عیار را تجربه کند.

  در جریان سال نخست جنگ، هلیکوپترهای کبرا در کنار جنگنده های نیروی هوایی، نقش مهمی در جلوگیری از پیشروی ستونهای زرهی و مکانیزه عراق ایفا کردند. در چند مورد نیز کبراهای ایران درگیر نبرد هوایی با هلیکوپترهای تهاجمی "می –24" روسی نیروی هوایی عراق شدند. بنا به برخی گزارشها در این درگیریها، شش فروند هلیکوپتر عراقی و  ده فروند کبرا سرنگون شدند.

  در عملیات "توفان صحرا" برای آزادی کویت در سال 1991، کبرا های آمریکایی در نقش پشتیبانی نزدیک هوایی به کار گرفته شدند. حدود 78 فروند کبرای تفنگداران دریایی آمریکا، 1273 ماموریت رزمی انجام دادند که تنها یکی از آنها در شرایط غیررزمی سرنگون شد. نیروی هوایی رژیم صهیونیستی نیز در جریان حمله به واحدهای زرهی و استحکامات سوریه در دره بقاع لبنان، بهره گیری گسترده ای از کبراهای خود کرد. کبراهای رژیم صهیونیستی در این عملیات دهها تانک روسی "تی – 72" ارتش سوریه و نیز خودروهای زرهی دیگر را منهدم کردند.

  جدیدترین نمونه ی کبرا به نام "ای اچ – 1 دبلیو" یا "سوپرکبرا" با توانایی های هوا به هوای بیشتر هم اکنون در واحد تفنگداران دریایی آمریکا خدمت می کند. یک نمونه آزمایشی چهار ملخی با تجهیزات الکترونیک پیشرفته تر و مقدورات پروازی افزونتر نیز ساخته شده است.


  مشخصات فنی

  نوع: هلیکوپتر تهاجمی / پشتیبانی ضد زره
  حداکثر سرعت: 226 کیلومتر بر ساعت
  حداکثر برد: 507 کیلومتر
  طول: 16.18 متر
  بلندی: 4.09 متر
  قطر ملخ: 13.41 متر
  وزن خالی: 2993 کیلوگرم
  حداکثر وزن برخاست: 4536 کیلوگرم
  پیشرانه: دو موتور توربوشفت "پرت اند ویتنی تی 400"
  تسلیحات: یک برجک "جنرال الکتریک یونیورسال" برای تیربار سه لوله ی 20 میلیمتری "ام 197"، قابلیت حمل هشت موشک ضد تانک "تو"، موشکهای هوابه هوا و مقره های راکت انداز. • نظرات() 
 • نوع مطلب :جنگ جهانی چهارم ،
 • اسلحه کمری سی زد 100 (CZ100)

  این تپانچه نمایانگر نسل جدیدی از سلاح های کمری با ظرفیت های بالا می باشد.
  ترکیب فوق العاده پلاستیک فشرده و فولاد در ساختار این سلاح بسیار جالب توجه می باشد که باعث کاهش وزن و امکان استفاده روزمره شده است. مکانیزم ماشه با یک سوزن امنیتی برای انصراف از شلیک همراه شده است. با شلیک آخرین گلوله ، گلنگدن عقب می ماند. همچنین این سلاح دارای ضامن انصراف از شلیک می باشد.
  طرح خوب سلاح حتی زمانی که تیرانداز دستکش بدست کرده است ، وی را قادر می سازد تا به راحتی شلیک نماید. مکانیزم عملکردی و امنیتی در این سلاح ، آن را در رده سلاح های به اصطلاح «فقط پر کن و تیراندازی کن» قرار می دهد.

  CZ100

  مشخصات سلاح سی زد 100 (CZ100):
  کالیبر : 9 میلیمتری لوگر و 0/40 اسمیت وسون
  ظرفیت خشاب : 10 گلوله
  طول کل سلاح : 180 میلیمتر
  طول لوله سلاح : 98 میلیمتر
  ارتفاع سلاح : 130 میلیمتر
  عرض سلاح : 31 میلینتر
  فاصله شکاف درجه تا مگسک : 148 میلیمتر
  وزن سلاح خالی : 665 گرم
  مکانیزم ایمنی دارای پیم سوزن

  منبع : وبلاگ تخصصی اسلحه و مهمات • نظرات() 
 • نوع مطلب :جنگ جهانی چهارم ،
 • پرنده ای کشنده

  در طول چهار دهه جنگ سرد میان دو اردوگاه شرق و غرب، سیستم بازدارندگی نظامی ایالات متحده شامل سه شاخه یا پایه اصلی بود که حامل کلاهک های هسته ای بودند:  موشک های قاره پیمای زمین پایه (ای.سی.ب.ام.)، موشک های قاره پیمای مستقر در زیر دریائی ها (اس.ال.ب.ام) و نیروی هوائی استراتژیک (اس.آ.اف). 

  در تمام این مدت به هیچکدام از واحدهای دو نیروی اول صدمه ای ناشی از درگیری نظامی با "دشمن" وارد نشد (زیرا بنا بر تعریف، این جنگ حا لت "گرم" نداشت). 

   
  تصویر شماره یک: ایگل آی

   اما به کارگیری وسیع بمب افکن های غول پیکر  ب- ۵٢ در جنگ ویتنام برای بمباران غیر هسته ای مواضع  ویتنام  شما لی در سالهای ابتدائی دهه ۷٠ قرن بیستم  و مقابله دفاع ضد هوائی آن کشور موجب سرنگونی٣۵عدد از آنها شد که ضربه بزرگی به پایداری نظامی  این شاخه از بازدارندگی محسوب می شد.  دستگیری خلبانان و خدمه این هواپیماهای سرنگون شده و اثرات منفی سیاسی و تبلیغاتی آن برای واشنگتن،  نظریه توسعه و عملیاتی کردن هواپیما های بدون سرنشین قابل کنترل از راه دور را تقویت کرد.

   

  تاسال ٢٠٠٠، کارخانه های تسلیحاتی  در آمریکا نمونه های زیادی از این هواپیماها را تولید کردند که مصارف غیر نظامی (نقشه برداری، نجات، آتش نشانی) و نظامی  دارند. برای مثال، هواپیمای "ایگل آی"  که توسط شرکت هلیکوپتر بل ساخته شده، شبیه هواپیمای معمولی است، با این تفاوت که هنگام نشستن و برخاستن دو موتور پروانه دار آن در انتهای بالها از حالت افقی به حالت عمودی در آمده و به این هواپیما امکان می دهد مانند هلیکوپتر عمل نماید  (تصویر شماره یک).  طول بالها، طول بدنه، و ارتفاع این هواپیما بترتیب ٣٠⁄٤ ، ٤٠⁄۵ و ٣٠⁄٢ متر است.  این هواپیما که یک تن وزن دارد، میتواند ١۵ ساعت بدون سوخت گیری با حداکثر سرعت ١٨٠ کیلومتر در ساعت در ارتفاع ۵٠٠٠ متری از سطح دریا پرواز کند.

   
  تصویر شماره دو: دراگون وارییور

  نمونه دیگر، " دراگون وارییور"  است که توسط  شرکت سیکورسکی و  مشخصاً برای ماموریت های شناسائی و هدف یابی در  در گیری های شهری ساخته است که در ارتباط نزدیک با واحدهای تفنگدارانی  عمل می کند که در حا ل گشت و در گیری در روی زمین هستند (تصویر شماره دو). این هواپیمای عمود پرواز یکصد  کیلوئی  تنها ٨⁄٢متر طول و ٦٠⁄٢ متر عرض دارد و قطر پره آن ۵⁄٢ متر است و خود و اتاقک و ابزار آلات کنترل از راه دور آن  در یک هاموی ارتشی جا داده می شود. سرعت  "دراگون وارییور" ٢٣٠ کیلومتر در ساعت است و قادر است منطقه ای به شعاع ۹٠٠کیلومتر را پوشش دهد.

   هواپیمایی  به نام "مینی سایفر"  با ٤⁄٢متر طول و ۹٠ سانتیمتر عرض هم ساخته شده که  ١۵ کیلو وزن دارد و قادر است از پنجره وارد ساختمان شود  (تصویر شماره سه).  نوع کوچکتری از این هواپیما را می توان از روی سقف اتومبیل به پرواز درآورد  (تصویر شماره چهار) که بیشتر برای امور انتظامی و پلیسی در خبریابی و مناقشات  خیابانی مورد استفاده می گیرد و به جز دوربین برای ارسا ل تصاویر به مرکز و بلند گو برای پخش پیامهای از قبل ضبط شده، قادر است گاز اشک آور یا اعلامیه های تبلیغاتی نیز حمل نماید.

   
  تصویر شماره سه: مینی سایفر

  تفاوت مینی سایفر با دیگر همنوعان بدون سرنشین خود اینست که کاملاً خودکار است و به کنترل از راه دور هم نیاز ندارد.  کامپیوتر از قبل برنامه ریزی شده درون آن تمام امور مربوط به برخاستن، هدف یابی، انجام ماموریت و بازگشت و فرود را به طور خود کار انچام می دهد.

  تا بحا ل ٨٢ نوع از این هواپیماها ساخته شده که طبیعتاً همه آنها عملیاتی نشده اند.  این هواپیما ها  که در اصطلاح نظامی به "سفاین هوائی بدون سرنشین" ( یو.ای. وی.) معروفند برای انواع و اقسام عملیات شناسائی، مخابراتی، و نجات طراحی شده و  برخی از آنها در کف دست جای می گیرند.    از میان اینها، "پره داتور" هواپیمائی ست  که بیش از بقیه  مورد استفاده قرار گرفته و سوای  شناسائی، با حمل موشک در عملیات نظامی هم شرکت داده شده است  (تصاویر شماره پنج و شش).

   نیروی هوائی آمریکا در سا ل  ١۹۹۵ در جنگ کوزوو برای اولین بار از این هواپیما که طول بدنه آن ٨ و  طول  با لهای آن ١۵ متر است ، صرفاً به منظور جاسوسی و خبر گیری استفاده کرد.  

  "پره داتور" در حوالی همان محل هائی که بمب افکن ها در حا ل عملیات بودند پرواز می کرد و برای اولین بار تصاویرنزدیک و  کاملاً  روشنی را همزمان به خلبانان، ستاد  عملیات هوائی  پیمان ناتو در ایتالیا، و فرماندهان در آمریکا مخابره می کرد.

   
  تصویر شماره چهار: نوع کوچکتر! مینی سایفر

  در سا ل ٢٠٠٠، بعد از آنکه یکی از این هواپیما ها تصاویر روشنی  از اسامه بن لادن را در حا ل جابجائی در افغانستان مخابره کرد، آنها را به موشک های "هل فایر"  ۵٠ کیلوئی نیز مجهز کردند که  کلاهکی ١٠کیلوئی دارد. از آن به بعد، این دیدبان هوائی پیشاهنگ تبدیل به "تک تیر اندازی" با سلاح کشنده شد.

   این پرنده جنگی ۵⁄٤ میلیون دلاری که با اتاقک کنترل و متعلقاتش جمعاً ٢۵ میلیون دلار ارزش دارد، قادر است هدف را از ١٢ کیلومتری تحت نظر بگیرد و دوربین های مادون قرمز آن می توانند با جذب حرارت خروجی از بدن انسان حتی در تاریکی  کامل هم  تصاویر روشنی از آن را به مرکز کنترل مخابره کنند (تصویر شماره هفت).

   
  تصویر شماره پنج: پره داتور

  این هواپیما با استفاده از ماهواره "سیستم جهانی موقعیت یابی"  (جی.پ.اس.)  در همه   حا ل از موقعیت جغرافیائی خود آگاه است و در صورت از دست دادن تماس با مرکز، کامپیوتر کوچکی که در آن تعبیه شده این پرنده را به فرودگاه مادر هدایت می کند.  سرعت این هواپیما که تنها موتور ملخ دار آن به اندازه موتور یک اسنو موبیل (موتور برف رو) قدرت دارد،  ١٣٠کیلومتر در ساعت و  سقف پرواز آن ۷٦٠ متراست که به باندی ٦٠٠متری برای نشستن و برخاستن نیاز دارد  و می تواند  ٤٠ ساعت بدون سوخت گیری  پرواز نماید.

  همواره ٣ عدد از این هواپیما ها در آسمان عراق پرواز می کنند. وظیفه به پرواز در آوردن، نشاندن، و مراقبت و نگهداری از این هواپیما ها ی تک موتوره ۷٠٠ کیلوئی  به عهده گروهی است که در عراق مستقرند. اما  عملیات مربوط به پرواز و مانور و هدف گیری و شلیک تسلیحات تماماً از پایگاه هوائی  نلیس (در حومه لاس وگاس) در آمریکا هدایت می شود  که بیش از ١١٠٠٠کیلومتر با عراق فاصله دارد.

  نحوه کنترل از راه دور کم و بیش مانند  کنترل هواپیمای معمولی است.  در این پایگاه و در اطاقکی  که می توان آن را به کابین هواپیما تشبیه کرد، خلبان جنگی کارکشته ای در مقابل تعدادی کامپیوتر نشسته و ضمن هدایت پره داتور، فرماندهی  آتش دو موشک هل فایر آنرا نیز به عهده دارد و افسر دیگری مسئول دوربین های هواپیما و هدف گیری و هدایت موشک ها است.  این کانتینر قابل انتقال است و در دل هواپیمای ث-١٣٠ جای می گیرد (تصویر شماره هشت).

   
  تصویر شماره شش: پره داتور و موشک هل فایر

  جان کلام انقلابی که این هواپیما ها در عملیات جنگی به وجود آورده اند، "همزمانی  دسترسی"  به اطلاعات برای تمام دست اندرکاران است. این به معنای حذف تحلیل گران اطلاعاتی از میدان عملیات جنگی نیست، اما آنها را کاملاً به عقب رانده است. 

  به عبارت دیگر، تا قبل از به کارگیری این هواپیما ها، اطلاعات و اخبار ابتدا می بایست از صافی تحلیل گران اطلاعاتی و متخصصین تعبیر و تفسیر عکس های هوائی می گذشت و بعد از آن به واحد های عملیاتی در هوا و زمین مخابره می شد.  حتی در زمان جنگ اول آمریکا با عراق در سا ل ١۹۹١، این به معنای تاخیری چند روزه بود.

   
  تصویر شماره هفت: دوربین ها در دماغه پره دا تور

   

  در حا ل حاضر، تفنگداران آمریکائی در عراق و افغانستان، و نیروهای ویِژه این کشور در  شمال پاکستان،  خلبانان بمب افکن ها و جنگنده های هوائی در صحنه های عملیات جنگی، خلبانان مامور کنترل این هواپیماها در پایگاه هوائی نلیس در ایالت نوادا، فرماندهان نیروها در پنتاگون و واحدی موسوم به  "مرکز پاسخ جهانی"  در طبقه ششم ساختمان اصلی سیا در لانگلی (در ایالت ویرجینیا)،  همه همزمان تصاویر و اطلاعات ارسالی از پره داتورها را دریافت می کنند. 

  سازمان سیا هم ناوگان بزرگی از این پرنده های مسلح را در اختیار دارد و بار ها از آنها بر علیه اهداف تروریستی استفاده کرده است. در ٣نوامبر ٢٠٠٢، یکی از این پرنده ها با پرتاب موشک اتومبیل حامل ٦ تن از اعضای  مظنون به عضویت در القاعده را در ١٦٠ کیلومتری شرق صنعا (پایتخت یمن) منهدم کرد. 

  این هواپیما که از پایگاهی فرانسوی درکشور جیبوتی، مستقر در شرق آفریقا، برخاسته بود و در ماموریتی از جانب سیا شرکت داشت، پروازی ١٠ ساعته را برای رسیدن  به حوالی هدف مورد نظر انجام داده و چند ساعتی نیز  در حول و حوش هدف خود گردش کرده بود.  به گفته مقامات آمریکائی،  یکی از این ٦ تن "علی قائد سنیان الحریثی" بود که در بمب گذاری ناو  آمریکائی "کل" در خلیج یمن که به کشته شدن ١۷ تن از خدمه آن ناو منجر شد، دست داشته است.  

   
  تصویر شماره هشت: کانتینر کنترل از راه دور پریداتور

  در حادثه دیگری در  فوریه سا ل ٢٠٠٢، یکی از این هواپیما ها چند اتومبیل آخرین مدل در ناحیه زوار خلیل در افغانستان را در نزدیکی محل هائی که اسامه بن لادن دیده شده بود، رهگیری می کرد.  اتومبیل ها برای مدتی در کنار جاده توقف کردند و چند نفر که یکی از آنها  قدی به مراتب بلند تر از سایر همراهان داشت، با لباس عربی از آن خارج شدند.

  ماموران سیا که این پرواز را کنترل می کردند به تصور اینکه بن لادن را در تیر رس دارند،  با شلیک موشک هل فایر از پره داتوری که در فاصله ٨ کیلومتری قرار داشت، همه را به قتل رساندند.
  آخرین بار، در تهاجم یکی از این هواپیما ها در ١٣ ژانویه سا ل جاری مسیحی به دهکده دامادولا در منطقه باجو در پاکستان (در ۷ کیلومتری مرز افغانستان) که با هدف از بین بردن ایمن الظواهری ( مقام دوم گروه القاعده) صورت گرفت، سه خانه ویران شد و ٨ ١ نفر غیر نظامی  که  ۵ زن و ۵ کودک در میان آنها به چشم می خوردند، به قتل رسیدند.

  الظواهری در محل حمله نبود، اما به گفته منابع اطلاعاتی آمریکا، ابو خباب المصری ( معروف به مدحت مصری) از ماموران عملیاتی ا لقاعده  که در بمب سازی تبحر داشت، به همراه دو تن دیگر از سردمداران محلی این سازمان  در این حادثه از پای در آمدند.

  به طور کلی کشورهای منطقه از پرواز مداوم این هواپیما ها در آسمان کشور شان مطلع  بودند، ولی نمی توانستند آنها را رهگیری کنند. بنا به نوشته یکی از منابع خبری، به احتما ل زیاد اخبار مربوط به گشت زنی  این تک تیرانداز هوائی  در آسمان عراق  باعث شد تا در ماه می ٢٠٠٢  صدام حسین  در جشن ٦۵ سا لگی خود در بغداد  شرکت نکند!

  اگر چه کارنامه عملیاتی این هواپیما ها در جنگ افغانستان (به دلیل مشکلات ناشی از پرواز در هوای نا مساعد) چندان در خشان نبود، پیشرفتهای شگرف فنی همراه با فنون جدید فرماندهی و کنترل، این پرنده ها را از  واحد های پیشاهنگ دیدبانی به هواپیماهائی با توانائی وارد آوردن ضربات سهمگین و دقیق تغییر داده است  که از موثر ترین و کم هزینه ترین ابزار جنگی در عراق محسوب می شوند.

  به ویژه آنکه سقوط پره داتور  هزینه تبلیغاتی - سیاسی ناشی از دستگیر شدن خلبان و خدمه آن را به همراه ندارد.  تخصیص ٦⁄١ میلیارد دلار برای توسعه این نیرو در بودجه پیشنهادی سال ٢٠٠۷پنتاگون نشاندهنده ارزیابی مثبت وزارت دفاع آمریکا از عملیات هواپیما های قابل کنترل از راه دور است. به گفته سرگرد میچ مورگان که سابقاً خلبان بمب افکن ب- ١ بوده و اکنون فرماندهی اسکادرانی از پره داتورها را بعهده دارد، "این آینده نیروی هوائی ست."   

  منبع:  واشنگتن پریزم • نظرات() 
 • نوع مطلب :جنگ جهانی چهارم ،
 • موشک های پرتابل ضد هوایی شانه پرتاب

  در روز 24 فوریه 2005 (مطابق با 6 اسفند 83) قبل از دیدار جرج واکر بوش رئیس جمهور امریکا و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در براتیسلاوای اسلواکی، کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه ی امریکا و سرگئی ایوانف وزیر دفاع روسیه، قراردادی را امضاء نمودند که هدف از آن جلوگیری از قاچاق موشک های قابل حمل بر روی شانه (شانه پرتاب) است.

   

  موشک های ضد هوایی پرتابل شانه پرتاب، مؤثرترین تجهیزات پدافند هوایی سازمان های چریکی محسوب می شوند.

  انعقاد قرارداد منع قاچاق موشک های ضد هوایی پرتابل از سوی امریکا و روسیه در راستای جلوگیری از شکل گیری واحدهای پدافند هوایی چریکی علیه نیروهای محور در جنگ جهانی چهارم (کشورهای غربی، بویژه امریکا و انگلیس و اسرائیل) ارزیابی می شود.

   

  جدول موشک های پرتابل ضد هوایی که مشمول قرارداد کنترلی امریکا و روسیه می شوند.

   

  ردیف - نام موشک - - کشور سازنده - - - سیستم

   

  1- - - استینگر - - - - - امریکا - - - - - - - شلیک کن و فراموش کن Fire & Forget 

   

  2- - - استینگر پست - امریکا - - - - - - - شلیک کن و فراموش کن Fire & Forget 

   

  3- - - ایگلا - - - - - - - روسیه - - -- - - - شلیک کن و فراموش کن Fire & Forget 

   

  4- - - گریلا - - - - -- - روسیه - - - - - - - شلیک کن و فراموش کن Fire & Forget 

   

  5- - - سام 7 - - - - - روسیه - - - - - - - شلیک کن و فراموش کن Fire & Forget 

   

  6- - - ونگارد - - - - - - چین - - - - - - - - شلیک کن و فراموش کن Fire & Forget 

   

  7- - - میسترال - - - - فرانسه - - - - - - - شلیک کن و فراموش کن Fire & Forget 

   

  8- - - ژاولین - - - - - - انگلیس و سوئد -- شلیک کن و فراموش کن Fire & Forget 

   

  9- - - استار استرایک - سوئد - - - - -- - - هدایت شونده

   

  منبع: اندیشکده اعتلای فرهنگی • نظرات() 
 • نوع مطلب :جنگ جهانی چهارم ،


  • کل صفحات:2  
  • 1
  • 2
  •   

  ما هیچ طویله ای را. . .
  هیچ خرابه ای را . . .
  هیچ زباله دانی را . . .
  به نام اسراییل قبول نداریم . . .
  چه برسد به یک کشور...
  "سید حسن نصرالله"

  آرش


  آخرین پست ها


  آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
  ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

  شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو